Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Biện Thị BẽmFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Months
Needs Core Membership
Statistics 30 Deviations 1,520 Comments 1,414 Pageviews
×

Newest Deviations

HANI - EXID | 161017 by bienthibem112 HANI - EXID | 161017 :iconbienthibem112:bienthibem112 4 2 SHARE TEXTURE 2 by bienthibem112 SHARE TEXTURE 2 :iconbienthibem112:bienthibem112 5 4 HANI - EXID | 091017 by bienthibem112 HANI - EXID | 091017 :iconbienthibem112:bienthibem112 9 4 HAPPY BIRTHDAY ZHANG YIXING | 071017 by bienthibem112 HAPPY BIRTHDAY ZHANG YIXING | 071017 :iconbienthibem112:bienthibem112 6 0 CBX - EXO | 031017 by bienthibem112 CBX - EXO | 031017 :iconbienthibem112:bienthibem112 6 0 ROSE - BLACKPINK | 011017 by bienthibem112 ROSE - BLACKPINK | 011017 :iconbienthibem112:bienthibem112 10 0 HANI - EXID | 290917 by bienthibem112 HANI - EXID | 290917 :iconbienthibem112:bienthibem112 4 0 YANG MI - DUONG MICH | 290917 by bienthibem112 YANG MI - DUONG MICH | 290917 :iconbienthibem112:bienthibem112 4 0 IRENE - RED VELVET | 260917 by bienthibem112 IRENE - RED VELVET | 260917 :iconbienthibem112:bienthibem112 5 0 HYOSUNG - SECRET | 260917 by bienthibem112 HYOSUNG - SECRET | 260917 :iconbienthibem112:bienthibem112 6 0 LI YI FENG - LY DICH PHONG | 240917 by bienthibem112 LI YI FENG - LY DICH PHONG | 240917 :iconbienthibem112:bienthibem112 6 0 HAPPY BIRTHDAY KIM JONG DAE | 210917 by bienthibem112 HAPPY BIRTHDAY KIM JONG DAE | 210917 :iconbienthibem112:bienthibem112 5 0 HAPPY BIRTHDAY KIM JONG DAE | 210917 by bienthibem112 HAPPY BIRTHDAY KIM JONG DAE | 210917 :iconbienthibem112:bienthibem112 8 0 YOO YEON SEOK - RomanticDoctorTeacherKim | 210917 by bienthibem112 YOO YEON SEOK - RomanticDoctorTeacherKim | 210917 :iconbienthibem112:bienthibem112 7 0 SEO HYUN JIN - RomanticDoctorTeacherKim | 200917 by bienthibem112 SEO HYUN JIN - RomanticDoctorTeacherKim | 200917 :iconbienthibem112:bienthibem112 9 0 YOO YEON SEOK - RomanticDoctorTeacherKim | 190917 by bienthibem112 YOO YEON SEOK - RomanticDoctorTeacherKim | 190917 :iconbienthibem112:bienthibem112 7 0

Journal History

Activity


HANI - EXID | 161017
" Em nói em không thích trồng hoa, vì sợ nhìn
thấy hoa rơi rụng từng cánh, cho nên để tránh kết thúc đó,
em từ chối mọi sự bắt đầu… "

- St -

.: Credit :.
:iconbt2k3: :iconjustblackssi: :iconrisahhh:
Google, Pexels , and some in my fav +fav 


Facebook HY DUONG 


Support My Page


- Thanks For Support -
Loading...
SHARE TEXTURE 2

3 TEXTURE : 1702x630


WATCH - FAV - COMT = DOWN


___________________________________

STOCK : :iconalpha-element:
AND SOME IN MY FAV +fav 

____________________________________

CREDIT :iconbienthibem112: IF YOU USE MY TEXTURE


____________________________________

SUPPORT MY PAGE 

Giọt Nắng Cuối Hạ

MY FACEBOOK 

Duong Truong Hy- Thanks for Support -


Loading...
HANI - EXID | 091017
" Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim "

- St - 

.: Credit :.
:iconanhserena: :iconjustblackssi: :iconbt2k3: :iconmuyueyan:
google and ... in my fav+fav 

Facebook HY DUONG 

- Thanks For Support -


Loading...
HAPPY BIRTHDAY ZHANG YIXING | 071017
 " Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường "

- St -

.: Credit :.
:iconanhserena: :iconbyuncamis: :iconjustblackssi: :iconrisahhh:
and ... in my fav +fav 


Facebook  HY DUONG

- Thanks For Support -
Loading...
CBX - EXO | 031017
- No text -

.: Credit :.
:iconfairylandalse:  :iconkoreangallery:  :iconbt2k3:  :iconjustblackssi:
And ... in my fav +fav 


Facebook HY DUONG 


:iconbienthibem112:
- Thanks For Support -
Loading...
ROSE - BLACKPINK | 011017
- ROSÉ -

.: Credit :.
:iconcold-team: :iconbt2k3: :iconjustblackssi: :iconbhottest: :iconjinhyun99:
Team 1003fb  and ... in my fav +fav 

Facebook HY DUONG 

- Thanks For Support -
Loading...
HANI - EXID | 290917
" Tình yêu của một vài người đến cũng nhanh đi cũng nhanh,
nhưng có tình yêu của một số người cả đời chỉ
có một lần, là tình yêu khắc ghi cả đời "

.: Credit :.
Some clr in my fav +fav and Google

- Thanks For Support - 
Loading...
YANG MI - DUONG MICH | 290917
- No Text -

.: Credit :. 
Google , and ... in my fav +fav 


- Thanks For Support - 
Loading...
IRENE - RED VELVET | 260917

" Cảm ơn những rung động đầu đời đã cho tôi một khoảng trời thanh xuân thật đẹp … "

- Em Gái Mưa | Hương Tràm -

.: Credit :.
:iconbyjin-d: :iconbt2k3: :iconjustblackssi: :iconsiguo: 
JiyeonCovers and ... in my fav +fav 

Facebook HY DUONG 

- Thanks For Support - 

Loading...

deviantID

bienthibem112's Profile Picture
bienthibem112
Biện Thị Bẽm
Vietnam

-  Biện  Thị  Bẽm  Heart  Heart 

  • AHN HEE YEON Heart   • DO KYUNGSOO Heart 
  • BUYN BAEKHYUN Heart 

  • KIM TAE HYUNG Heart 

Comments


Add a Comment:
 
:icondarnell-pham:
Darnell-Pham Featured By Owner Oct 2, 2017  Student Interface Designer
- Thank you for watch and fav !  Bunny Emoji-32 (Waving) [V2] by Jerikuto
Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Oct 2, 2017
- Nothing ~ Thanks for wb 
Reply
:icondarnell-pham:
Darnell-Pham Featured By Owner 6 days ago  Student Interface Designer
- You're welcome !  Bunny Emoji-31 (See you later) [V2] by Jerikuto
Reply
:iconfenty34000:
Fenty34000 Featured By Owner Sep 4, 2017
Watch Back ?  ♥
Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Sep 4, 2017
- Ok ~ Thanks for watch <3
Reply
:icongabi-effects:
gabi-effects Featured By Owner Sep 1, 2017  Hobbyist General Artist
+wb?
Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Sep 1, 2017
- Ok
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Aug 31, 2017
Cảm ơn bạn đã watch mình

Reply
:iconbienthibem112:
bienthibem112 Featured By Owner Aug 31, 2017
- Nothing <3 Thanks for watch back ~
Reply
:iconbillynikoll:
BillyNikoll Featured By Owner Jul 27, 2017  Hobbyist General Artist
Reply
Add a Comment: